Skip Navigation Links The Library of Congress >> Researchers
European Reading Room: European Division, Area Studies
  Home >> Periodicals >> Polish Press

The Independent Press in Poland, 1976-1990

Compiled by
Zbigniew Kantorosinski, 1991 Cover of print edition of The Independent Press in Poland, 1976-1990

Updated by
Wiesława Kostrzewa-Zorbas, 1995
Ronald D. Bachman, 1996
Agnes T. Rzeszotarski, 1997
Ronald D. Bachman, 2000
Walter R. Iwaskiw, 2001
Ronald D. Bachman, 2005
Regina Frąckowiak, 2016

Index:   Foreword/Introduction  List of Abbreviations  Part I: Serials
Part II: Monographs   Part III: MiscellaneousPart I: Serials

13. GRUDNIA: Pismo chrześcijańsko-liberalne.
Cracow. 1982- (monthly)
Holdings:
1983:  no. 12(27)
1984:  no. 5(32), 7(34), 11(38), 12(39)
1985:  no. 4(43), 6(45), 8(47), 9(48)
1986:  no. 2-8

A-CAPPELLA: Nieregularnik Ruchu WiP.
Gdańsk. 1986- (irregular)
Holdings:
1986:  no. 2
1987:  no. 4
1988:  no. 15

"A"-TAK: Pismo anarchistyczne.
Koszalin. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989? no. 1

AB: Pismo młodzieży przy "S".
Szczecin. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

ABC: Pismo FMW.
Nowa Huta. 1985?- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 30/31
1989:  no. 32

ABC: Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego.
Gdańsk. 198?- (frequency?)
Holdings:
1987:  no. 5
1988:  no. 6

ABC. Pismo wydawane nakładem LDP "N".
Lublin-Śląsk-Warsaw. 1983?- (frequency?)
Holdings:
1986:  no. 4
1987:  no. 5

AFIRMACJA: Biuletyn informacyjny TKZ ZRG Lubin.
Lubin. 1988- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 1

AGENCJA WSCHODNIA - Biuletyn
Warsaw. 1989-1991
Holdings:
1989:  no. 1

AKAPIT: Niezależne pismo studentów.
Poznań. 1987- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 4, 5

AKCES: Świat - Polityka - Prasa. Pismo Wydawnictwa MYŚL.
Warsaw? 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3

AKTUALNOŚCI : Serwis informacyjny RK "S" Małopolska.
Cracow. 1981- (irregular)
Holdings:
1986:  no. 4(103)

ALMANACH HUMANISTYCZNY: Wydawane z pomocą SKN.
Warsaw. 1981- (irregular)
Holdings:
1986:  no. 5
1987:  no. 6
1989:  no. 10

ALTERNATYWA: Pismo SW - Huta im. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Warsaw. 198?- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 9/10 (special edition)

ANARCHO: Naoliwione pismo anarchistyczne.
Warsaw. 19?- (irregular)
Holdings:
1990:  (Jan)

ANTYK. Kwartalnik polityczny neoprawicy.
Lublin. 19?- (quarterly)
Holdings:
1986:  no. 1-2

ANTYKOMUCHA: Pismo uczniów Technikum Mechanicznego im. KEN przy HCP.
Poznań. 1989- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 1

ANTYMANTYKA: Pismo FMW.
Gdynia. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 18, 20

AR: Czasopismo społeczno-polityczne dla rolników.
Warsaw? 198?- (irregular)
Holdings:
1986?:  no. 7

ARCHIWUM KOMITETU HELSIŃSKIEGO W POLSCE.
Warsaw. 1984?- (irregular)
Holdings:
1984:  no. 1

ARKA.
Cracow. 1983- (quarterly)
Holdings:
1987:  no. 20
1988:  no. 23, 24

"AS"-BIULETYN PISM ZWIĄZKOWYCH I ZAKŁADOWYCH: Agencja Prasowa z siedzibą w MKZ Mazowsze.
Warsaw. 1980?- (weekly)
Holdings:
1981:  no. 7, 10, 16, 49, 50
1982:  no. 1, 2

ASPEKT: Niezależny kwartalnik społeczno-polityczny.
Łódź. 1979- (quarterly)
Holdings:
1979:  no. 1

BAJTEL: Pismo młodzieży solidarnej.
Warsaw? 19?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 17

BAKCYL: Pismo Międzyszkolnego Komitetu "S".
Warsaw? 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

BARYKADA: Pismo FMW.
Wrocław. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3, 5, 8

BAZA: Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny klubu myśli robotniczej.
(Drukuje Komitet Oporu "S", Region Mazowsze).
Warsaw. 1983- (monthly)
Holdings:
1986:  no. 6-7 (33)

BAZA: Pismo TKO "S".
? 198?-
Holdings:
1984:  no. 9(16)

BAZA: Pismo Unii Demokratów .
Warsaw? 198?- (monthly?)
Holdings:
1989:  (Oct)

BEZ CENZURY: Gazeta szeregowych członków NSZZ "S".
Wrocław. 1982- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 54, "special supplement" of 1 July
1989:  no. 58, 62, 63, 68, 69, 82
1990:  no. 83, 84

BEZ DEBITU: Kwartalnik nieregularny.
Białystok . 1987- (quarterly)
Holdings:
1987:  no. 1, 4
1988:  no. 2(6)

BEZ DEKRETU: Pismo członków i sympatyków "S".
Cracow. 1984- (frequency?)
Holdings:
1985:  no. 8

BEZ PARDONU: Pismo organizacji SW.
Wrocław. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3, 5

BEZ RETUSZU: Pismo NZS.
Katowice. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 20, 21

BIM - Biuletyn informacyjny SW KWK "Moszczenica".
Jastrzębie . 1989- (frequency?)
Holdings:
1989 no. 1

BIPS: Serwis informacyjny KKP NSZZ Solidarność..
Gdańsk. 1981?- (irregular)
Holdings:
1981:  no. 138, 139, 144, 147, 148, 150, 153, 155-59, 161-64, 166-68, 173, 216, 224, 226

BIS - BIULETYN BIURA INTERWENCJI: Przegląd materiałów problemowych. Wydaje Kancelaria Senatu.
Warsaw? 1989- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 2(89)
1990:  no. 1(90), 2(90)

BIULETYN DOLNOŚLĄSKI: Pismo Klubu Samoobrony Społecznej.
Wrocław. 1979- (monthly)
Holdings:
1981:  no. 5(24)
1984:  no. 6(56), 7(57)
1985:  no. 8(66)
1989:  no. 2(85), 4(87), 6(89)-10(93), "special editions" of Apr, May, Sept
1990:  no. 1(94)

BIULETYN INFORMACYJNY: Komunikaty KSS "KOR".
Warsaw. 1977- (irregular)
Holdings:
1977:  no. 15-17
1978:  no. 18, 19, 21-26
1979:  no. 1(27)-8(34)
1980:  no. 1(35)-5(39), supplement; 7(41)

BIULETYN INFORMACYJNY: Pismo "S" Polsko-Czechosłowackiej.
Wrocław. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 10/11/12
1989:  no. 13, 14

BIULETYN INFORMACYJNY: Przegląd prasy zagranicznej.
Place of publication? 197?- (monthly/bimonthly)
Holdings:
1979:  no. 18 (Apr/May)

BIULETYN INFORMACYJNY ASR (Agencja Solidarności Rolników).
Place of publication? 1986?- (frequency?)
Holdings:
1986:  no. 5 (Oct/Nov)

BIULETYN INFORMACYJNY Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
Gdańsk. 19?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 1, 5

BIULETYN INFORMACYJNY Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja.
Gdańsk. 1981- (frequency?) Holdings:
1981:  no. 1

BIULETYN INFORMACYJNY Koła Byłych Żołnierzy AK.
London.
Holdings:
August 1983 no. 58

BIULETYN INFORMACYJNY: Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność" przy Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.
Gdynia. 1980- (frequency?)
Holdings:
1980:  no. 3

BIULETYN INFORMACYJNY Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" we Francji.
(Some issues have the title in French: BULLETIN D'INFORMATION Bureau de Coordination a l'Etranger de NSZZ "Solidarność". Some issues are completely in French.).
Paris.
Holdings:
1982:  June 13
1988:  186-187, 191, 198-200, 207
1989:  208, 210, 220-221

BIULETYN INFORMACYJNY KOMITETU SAMOOBRONY CHŁOPSKIEJ ZIEMI GRÓJECKIEJ.
Zbrosza Duża. 1978- (irregular)
Holdings:
1979:  no. 10(13)

BIULETYN INFORMACYJNY Komitetu Założycielskiego Niezależnych Związków Zawodowych Stoczni Gdańskiej.
Gdańsk. 1980-81 (irregular)
Holdings:
1980:  no. 8-11, 13

BIULETYN INFORMACYJNY Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" Zarządu Portu Gdynia.
Gdynia. 19?- (frequency?)
Holdings:
1980:  "special supplement" of 3 Nov, no. 43, 45, 48, 49, "special supplement" of 15 Nov, 51-55, 57, "special supplement" of 25 Nov, 61, 66-70, 81, 82
1981:  no. 83, 85, 86, 90, 96, "special supplement" of 9 Jan, 97, 99, 100

BIULETYN INFORMACYJNY MKR NSZZ "S" Ziemia Radomska.
Radom. 198?- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 2(78)

BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ "S" Pracowników Kultury Fizycznej Gdańsk 80.
Gdańsk. 19?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 3

BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ "S" przy GZN Unimor.
Gdańsk. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 88

BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ "S" Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Gdynia. 198?- (frequency?)
Holdings:
1980:  no. 1, 2, 7
1981:  no. 1-3, 36
1989:  no. 1, 2, 4

BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ "Solidarność": Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.
Gdańsk. 1980-81 (irregular)
Holdings:
1980 no. 1, 25
1981:  no. 3(32)-5(34)

BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania.
Gdańsk. 19?- (frequency?)
Holdings:
1980 no. 2
1981:  no. 3, 4

BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Gdańskiej.
Gdańsk. 19?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 5

BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Instytucie Badań Jądrowych .
Świerk. 198?- (frequency)
Holdings:
1981:  no. 14

BIULETYN INFORMACYJNY OBOZU (BIO).
Warsaw. 1984?- (monthly?)
Holdings:
1984:  no. 3, 7
1988:  no. 40, 43

BIULETYN INFORMACYJNY Organizacji SW. Oddział Kraków.
Cracow. 198?- (weekly?)
Holdings:
1989:  no. 1

BIULETYN INFORMACYJNY PORTOWCÓW: Komitet Założycielski NSZZ "S" ZPG-a (Zarządu Portu Gdynia)..
(succeeded BIULETYN INFORMACYJNY Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" Zarządu Portu Gdynia,
probably at issue no. 101)
Gdynia. 198?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 102, 106, 107, 110-12, 116, 117, 126, 129, 132-41, 143, 145, 147-50, 153, 156, 157, 159-61, 163-65, 167-73, "serwis informacyjny" of 19 Mar, 20 Mar

BIULETYN INFORMACYJNY RKW NSZZ "S" w Rzeszowie.
Rzeszów. 198?- (monthly?)
Holdings:
1988:  no. 105
1989:  no. 108, 109

BIULETYN KATYŃSKI. Instytut Katyński w Polsce.
Warsaw. 1979- (frequency?)
Holdings:
1979 no. 7 (October), 8 (November)

BIULETYN ŁÓDZKI: Pismo Robotniczego Komitetu Oporu NSZZ "S".
Łódź. 1982- (weekly?)
Holdings:
1984:  no. 47, 63, 64
1988:  no. 126
1989:  no. 129, 130

BIULETYN MIĘDZYWYDAWNICZY. Redagują członkowie NSZZ "S".
Warsaw. 1983-
Holdings:
1984:  no.4

BIULETYN Studenckiego Komitetu "S" w Warszawie.
Warsaw. 1977- (frequency?)
Holdings:
1977:  no. 1
1978:  no. 2

BIULETYN TKKN. Toruński Klub Książki Niecenzurowanej przy Uniwersytecie M. Kopernika.
Toruń. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

BIULETYN UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.
Lódz. 1982- (quarterly)
Holdings:
1984:  no. 13

BIULETYN ZJAZDOWY. Wydaje Komisja Zjazdowa PPS-RD.
Wrocław. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

BIUST - BIULETYN INFORMACYJNY UCZNIÓW SZKÓŁ TECHNICZNYCH: Nieperiodyczne pismo młodzieży szkolnej.
Wrocław. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989?:  no. 15

BMW - BIULETYN MŁODZIEŻY WALCZĄCEJ: Pismo FMW.
Cracow. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 17, 18
1989:  no. 23, 24, 26, 30

BOJKOT: Pismo Klubu Konserwatywnych Liberałów, LDP "N".
Cracow. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

BRANIEWSKIE ECHA: Pismo Klubu Obywatelskiego.
Braniewo. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

BRATNIAK: Pismo Ruchu Młodej Polski.
Gdańsk. 1977- (monthly)
Holdings:
1977:  no. 1, 3
1978:  no. 4-7, 12-14
1979:  no. 1(15), 2(16), 5(19), 6(20)
1981:  no. 28

BRULION.
Cracow. 1987- (quarterly)
Holdings:
1987:  no. 1

BULWA: Niezależny biuletyn Młodych Demokratów z Konopczyńskiego.
Warsaw. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

BYDGOSKI PODZIEMNY SERWIS INFORMACYJNY "S".
Bydgoszcz. 1982?- (irregular)
Holdings:
1985:  no. 32(85)

CDN Głos Wolnego Robotnika. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "S" (MRK "S").
Warsaw. 1982- (weekly)
Holdings:
1984:  no. 83, 87
1985:  no. 97, 98, 102, 122
1986:  no. 159, 160, 163
1987:  no. 184, 212
1988:  no. 237/238, 229/230, 245, 247
1989:  no. 260, 262, 263, 265, 266, 268, 271, 273-77, 279, 280, "special edition" of Oct
1990:  no. 281

CHRZEŚCIJAŃSKI INFORMATOR KULTURALNY.
Bydgoszcz. 1986- (frequency?)
Holdings:
1988 no. 7(18)

CIA: Serwis informacyjny Centrum Informacji Akademickiej NZS.
Rzeszów. 198?- (?)
Holdings:
1981:  no.7

CIA: Serwis informacyjny Centrum Informacji Akademickiej NZS.
Warsaw. 1987- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 4, 5, 11/12, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 39
1989:  no. 1 (English version), 45/46, 56, "special issue" of 17 Apr

COMA: Niezależne pismo studentów Akademii Medycznej w Poznaniu.
Poznań. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 7

CONTRA: Antykomunistyczne pismo polityczne.
Warsaw. 1988- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 1/2

CONTRA - BIULETYN INFORMACYJNY: Pismo członków Oddziału Warszawskiego LDP "N".
Warsaw. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1, 2

CZAS: Pismo społeczno-polityczne, SW Poznań.
Poznań. 1984- (bimonthly)
Holdings:
1986:  no.6/7 *Note: before 1986 titled CZAS: Dwumiesięcznik społeczno-polityczny

CZAS KRAKOWSKI. Wydawnictwo myśli nie internowanej.
Cracow. 198?-
Holdings:
1986:  no. 1, supplement to no. 1, 2/3

CZAS KULTURY: Pismo SW.
Poznań. 1985- (irregular)
Holdings:
1987:  no. 4/5, 6, 7
1988:  no. 6
1989:  no. 8
1990:  no. 13/14

CZAS PRZYSZŁY: Pismo Ruchu WiP.
Warsaw. 1987- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 2

CZAS PRZYSZŁY: Pismo studentów i młodej inteligencji.
Warsaw. 1983- (irregular)
Holdings:
1983:  no. 1
1984:  no. 2/3

CZAS SOLIDARNOŚĆI i Tygodnik Małopolski.
Cracow. 1989- (weekly)
Holdings:
1989:  no. 2-4, 7, 8, 18-21/22

DEKADA POLSKA: Pismo Federacji WSN - WYZWOLENIE.
Warsaw. 1985- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 11

DELTA: Pismo polityczne.
Gdańsk. 1980?- (frequency?)
Holdings:
1980:  no. 2

DEMOKRACJA: Niezależne pismo społeczno-polityczne.
Cracow. 1987?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 9

DIALOGI-Biuletyn Polsko-Ukraiński.
Warsaw?. 1932-1939, 1987- (monthly?)
Holdings:
:  1987 no. 1-2, 4, 5-6, 7-8, 9
1988:  no. 1 (10), 2-3 (11-12)

DLACZEGO NIE? Biuletyn uniwersytecki.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989?:  no. 3

DROGA: Pismo uczestników ROPCiO i KPN.
Warsaw. 1978- (quarterly)
Holdings:
1978:  no. 2, 3
1979:  no. 4, 7
1985:  no. 16
1987:  no. 25

DWADZIEŚCIA JEDEN: Pismo społeczno-polityczne.
Warsaw. 1986- (quarterly)
Holdings:
1986:  no. 1, 2
1987:  no. 3-5
1987/88:  no. 6
1988:  no. 7, 8

DZIENNIK ZWIĄZKOWY: Pismo codzienne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "S".
Katowice. 1981- (daily)
Holdings:
1981:  no. 39

EDUKACJA I DIALOG: Pismo Rady Edukacji Narodowej; Zespół Oświaty Niezależnej.
Poland. 1985- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 6

EGO - ELBLĄSKA GAZETA OBYWATELSKA: Pismo Klubu Obywatelskiego.
Elbląg. 1990- (frequency?)
Holdings:
1990:  no. 1

FATamorgana: Pismo pracowników Fabryki Automatów Tokarskich.
Wrocław. 1982?- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 16(136)-18(138)
1989:  no. 144

FBI - FEDERACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY: Pismo FMW.
Cracow. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1, 2, 5, 6, 14

FOTO GAZETA.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 6

FRATERNITE.
Warsaw. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

GĄBKA: Pismo środowiska śląskiej młodzieży inteligenckiej.
Bielsko Biała-Katowice-Cracow. 1988- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 2, 3
1989:  no. 1(4)

GALICJA: Pismo organizacji SW.
Rzeszów. 1984- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 6(67), 9(70)

GAZETA: Pismo członków "S".
Lublin. 1986- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3(32)
1990:  no. 1(38), 2(39)

GAZETA LUDOWA: Pismo PSL.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 6/7

GAZETA NIECODZIENNA: Wydaje Zespół do Spraw Kultury NSZZ "S"
(after 1984: Komitet Kultury Niezależnej).
Warsaw? 1983?- (biweekly?)
Holdings:
1984:  no. 6, 2(7)-4(9), 6(11)
1985:  no. 6(18)
1986:  no. 12A(25), 3(27), ?(after 14 Apr)

GAZETA NIEZALEŻNA: Pismo członków i sympatyków NSZZ "S".
Kutno. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989 no. 1

GAZETA PODLASKA: Pismo NSZZ "S" Region Mazowsze.
Warsaw-Siedlce-Biała Podlaska. 1987- (biweekly)
Holdings:
1987:  no. 1, 2, 4, 5/6
1988:  no. 23(39)
1989:  no. 1(43)

GAZETA POLSKA: Pismo KPN.
Warsaw. 1979- (irregular)
Holdings:
1979 no. 3

GAZETA POLSKA STRAJKOWA: Pismo KPN.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  (date illegible)

GAZETA RADOMSKA. Jednodniówka Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej.
Radom. 198?
Holdings:
1989:  May 21, 28

GAZETA RZĄDOWA: Organ Rady Uczniowskiej XIV LO.
Warsaw. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

GAZETA WYBORCZA: Pismo Komitetu Obywatelskiego "S" we Wrocławiu.
Wrocław. 1989- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 1, 5-10, 15-19

GAZETA ZWIĄZKOWA: Pismo członków i sympatyków NSZZ "S".
Wrocław. 1989- (biweekly)
Holdings:
1989:  no. 2-4

GAZETKA ULICZNA: Pismo SW.
Gorzow Wielkopolski. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989?:  no. 1

GŁOS: Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny.
Warsaw. 1977- (monthly)
Holdings:
1977:  no. 1, 3
1978:  no. 4, 5, 9, 10
1979:  no. 13-15, "special edition" in English
1980:  no. 7(30), 10(33)
1981:  no. 1(34)
1985:  no. 1(44)

GŁOS POZNAŃSKICH LIBERAŁÓW: Pismo Wielkopolskiego Oddziału LDP "N".
Poznań. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 6-8, 14, 17/18

GŁOS SKOS-ow: Pismo Szkolnych Kół Oporu Społecznego.
Poznań. 1982- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 70

GŁOS SolidarnośCI. Biuletyn Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "S" Ziemi Łódzkiej.
Łódź. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  (20 Dec)

GŁOS SolidarnośCI. Wydaje Radio "S" i SW Region Mazowsze.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 8

GŁOS TRZECIEJ BRAMY. Niezależne Pismo Stoczniowców Wydz. K-3 Stoczni Gdańskiej.
Gdańsk. 1988- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 20

GŁOS WOLNOŚCI. Pismo Niepodległościowej Partii "S".
Warsaw. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1, 2

GŁOS WOLNY: Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "S".
Gdańsk. 1981. (daily)
Holdings:
1981:  no. 3-11, 15-24

GŁOS WOLNY WOLNOŚĆ UBEZPIECZAJACY: Pismo studentów i absolwentów UW.
Warsaw. 1980- (irregular)
Holdings:
1980:  no. 1, 3, 4/5
1981:  no. 7, 9/10, 11

GŁOS Z TRZCIANKI. Pismo Komitetu Obywatelskiego Ziemi Trzcianeckiej.
Trzcianki. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 5

GŁOSY. Pismo TZR NSZZ "S".
Ryjewo. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

GONIEC. Pismo KPN. Obszar IV Lublin.
Lublin. 198?- (monthly)
Holdings:
1990:  no. 15

GONIEC MAŁOPOLSKI. MKZ MAŁOPOLSKI NSZZ "S".
Cracow. 1980- (weekly)
Holdings:
1981:  no. 35, 39

GONIEC ŻOLIBORSKI. Pismo Żoliborskiego Komitetu Obywatelskiego i Niezależnych Inicjatyw Żoliborzan.
Żoliborz. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3

GOSPODARZ. Pismo w obronie praw chłopskiej gospodarki rodzinnej/ROPCiO.
Poland. 1977- (monthly)
Holdings:
1978:  no. 2

GRIZZLY. Pismo studentów i absolwentów.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 6/7
1989:  no. 10

GRUNWALD: Biuletyn informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald".
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 11(59)

GRYF: Pismo organizacji SW, Oddział Pomorze Zachodnie.
Szczecin. 1986?- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 18
1989:  no. 28, 35, 37
1990:  no. 38

GZUB: Pismo młodzieży przy SW, Oddział Poznań.
Poznań. 1989- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 1+1, 3

HOMEK: Pismo RSA.
Gdańsk. 1983- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 38, 39

HORYZONT: Pismo organizacji SW.
Warsaw. 1987- (monthly?)
Holdings:
1988:  no. 22
1989:  no. 26, 30

HUTNIK: Pismo członków NSZZ "S".
Cracow. 1982- (weekly)
Holdings:
1984:  no. 16(88), 20(92), 21(93), 23(95), "special edition" of 21 Oct, "special edition" of 16 Dec
1985:  no. 2(97), 4(99)-6(101), 9(104), 11(106), 13(108)-15(110), 17(112)-20(115) "special edition" no. 3 (Feb)
1986:  no. 2(116)-5(119), 7(121), 8(122), 11(125), 12(126), 14(128)
1987:  no. 13(135)
1988:  no. 26(174)-28(176)
1989:  no. 6(186), 14(194)

IBJ Solidarność: Pismo Kasy Koleżeńskiej "S" IBJ (Instytut Badań Jądrowych ).
Świerk . 1987?- (biweekly?)
Holdings:
1989:  no. 17, 31

IKS: Informator Kulturalny Solidarności . Region Mazowsze, Sekcja Kultury.
Warsaw. 1981. (biweekly)
Holdings:
1981:  no. 5

IMPULS: Pismo publicystyczno-literackie NZS Gdańsk.
Gdańsk. 1987?- (monthly?)
Holdings:
1988:  no. 15

INDEKS: Niezależne pismo studenckie.
Poland. 1977- (irregular)
Holdings:
1977:  no. 2
1977/78:  no. 3/4

INFORMACJA KIiP.
Warsaw? 1987?- (weekly)
Holdings:
1987:  no. 1-10
1988:  no. 11-25, 58
1989:  no. 4

INFORMACJA Solidarności. Region Mazowsze.
Warsaw. 1981-1985 (irregular)
Holdings:
1983:  no. 105, 134/135, 137, 139

INFORMATOR: Pismo "S" Regionu Środkowo-Wschodniego.
Lublin. 1981- (weekly/biweekly)
Holdings:
1983:  no. 62, 75
1984:  no. 84, 87, 89, 102
1985:  no. 105-11, 114-16
1986:  no. 120-22, 125, 126
1988:  no. 149, 150, 154, 155, 158

INFORMATOR BIELSKI: Biuletyn informacyjny SW, Oddział Bielsko-Biała.
Bielsko-Biała. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

INFORMATOR BIEŻĄCY: Pismo organizacji zakładowych NSZZ "S", Region Mazowsze.
Warsaw? 198?- (irregular)
Holdings:
1981:  no. 21-25, 28

INFORMATOR BYDGOSKI: Pismo TKK "S" Regionu Bydgoskiego.
Bydgoszcz. 1982- (biweekly?)
Holdings:
1985:  no. 85, 86

INFORMATOR KPN.
Warsaw? 198?- (frequency?)
Holdings:
one undated issue possibly from 1989

INFORMATOR MIĘDZYWYDAWNICZY: Pismo Konsorcjum Niezależnych Wydawnictw.
Warsaw. 1987- (monthly?)
Holdings:
1988:  no. 3

INFORMATOR NSZZ "S": Pismo TKZ NSZZ "S" Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.
Bielsko-Biała. 198?- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 39

INFORMATOR NSZZ "S" Region Mazowsze.
Warsaw. 1980- (irregular)
Holdings:
1980:  no. 4, 5, 7

ISKIERKA: Serwis informacyjny MKS NSZZ "Solidarność". ZNTK Wrocław.
Wrocław. 1983- (frequency?)
Holdings:
1983:  no. 57, 60/61

ISKRA: Pismo uczestników Ruchu WiP.
Cracow. 1987- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 6/7

ISKRA WOLNOŚCI: Pismo członków NSZZ "S" FMR (Fabryka Maszyn Rolniczych) "Agromet-Pilmet".
Wrocław. 198?- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 17 (115), 18(116)
1989:  no. 5(123), 6(124)

JASTRZĄB: Biuletyn informacyjny Grupy SW KWK "Jastrzębie ".
Jastrzębie . 1989- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 1

JEDNOŚĆ - KOMUNIKAT: Pismo TZR Pomorza Zachodniego NSZZ "S".
Szczecin. 1980?- (weekly?)
Holdings:
1981:  no. 25(43), 27(45), 35(53), 39(57), 43(61)
1989:  no. 6

JEDNOŚCIĄ SILNI: Pismo Grupy Zakładowej "Karłowice" organizacji SW.
Wrocław. 1984- (monthly)
Holdings:
1988:  "special edition" of Aug
1989:  no. 3(85), 5(87)
1990:  no. ? (Jan)

JESTEŚMY: Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny Śląska i Zagłębia (redagowany z RKW NSZZ "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego).
Katowice. 1985?- (bimonthly)
Holdings:
1988:  no. 6(21)

JODŁA KIELCE: Pismo FMW.
Kielce. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

KABLOWIEC: Pismo członków NSZZ "S" przy KFK i MK.
Poland. 1982?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 68

KARTA.
Warsaw. 1982- (annual/biannual)
Holdings:
1984:  no. 2
1985:  no. 3
1987:  no. 4

KOMENTARZ: Pismo SW Poznań.
Poznań. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 4

KOMENTATOR: Pismo konserwatywnych liberałów.
Gdańsk. 1989- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 1

KOMUNIKAT: Pismo zarządu Uniwersyteckiego NZS.
Wrocław. 1983?- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 1(87), 2(88), 4(90)
1990:  no. 5(91)

KOMUNIKATY NSZZ "S" przy Bibliotece Narodowej.
Warsaw. 1980?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 1(5)-4(8), 6(10), 7(11)

KOMUNIKATY Sekcji Informacji MKZ Małopolska.
Cracow. 198?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 12-15, 18-20, 22, 26, 27, 29, 37, 48, 49, 63-66, 73-75, 77(1), 77(2), 94, 95, 100, 101, 104-11, 119, 120, 124, 127, 129-34, 136, 137, 141, 143, 144, 149, 150, 154, 158, 159, 162-73, 175

KONGRESMAN: Informator przedsiębiorców i liberałów.
Gdańsk. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

KONSERWATYSTA: Jednodniówka Klubu Konserwatywnego w Łodzi.
Łódź. 198?- (daily)
Holdings:
1989:  (26 Nov)

KONTRA: Pismo studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław. 1988- (monthly/bimonthly)
Holdings:
1988:  no. 1
1989:  no. 3(5), 5/6(7/8), "gazeta plakatowa" no. 1

KOREKTA: Analizy, historia, literatura, propozycje. Pismo Ruchu "S" Młodych .
Białystok . 1987- (monthly?)
Holdings:
1987:  no. 1

KORESPONDENT: Informator młodzieży szkolnej.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 11

KOS: Wydaje Komitet Oporu Społecznego.
Warsaw. 1977- (weekly/biweekly)
Holdings:
1982:  no. 5, 6, 10-13, 15-18, "Teksty" no. 1
1983:  no. 25, 27-45, 48
1984:  no. 46, 47, 49-65
1985:  no. 66-86
1986:  no. 87-108
1987:  no. 1(109)-22(130)
1988:  no. 1(131)-14(144), 16(146), 17(147)-20(150)
1989:  no. 1(151)-11(161)

KOSYNIER: Niezależne pismo NZS Wydziału Historycznego UAM Poznań.
Poznań. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 7, 9

KRET: Pismo członków Nurtu Lewicy Rewolucyjnej PPS.
Poland. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1/2 (special issue)

KRONIKA ŁÓDZKA/BIULETYN INFORMACYJNY.
Łódź. 1977-78 (frequency?)
Holdings:
1977:  no. 3

KRYTYKA. Kwartalnik polityczny.
Warsaw. 1978- (quarterly)
Holdings:
1978:  no. 1-3
1979:  no. 4, 5
1980:  no. 7
1981:  no. 8, 9
1984:  no. 17
1987:  no. 23/24, 26
1988:  no. 28/29

KULTURA NIEZALEŻNA: Miesięcznik KKN.
Warsaw. 1984- (monthly)
Holdings:
1985:  no. 8, 9, 10
1986:  no. 19, 20, 24-25
1988:  no. 42

KURIER AKADEMICKI.
Warsaw. 1981?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 3 "special"

KURIER AKADEMICKI: Pismo NZS.
Warsaw. 1987?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 20

KURIER CHADECKI: Pismo Ośrodka Chrześciańsko-Demokratycznego.
Zabrze. 1989- (biweekly)
Holdings:
1989:  no. 1-4, 6, 7
1990:  no. 1(8)

KURIER MAZOWSZA: Pismo NSZZ "S" Region Mazowsze.
Warsaw. 1985?- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 74

KURIER MAZOWSZA: Pismo NSZZ "S", Region Mazowsze/Grupy Oporu Solidarności.
Warsaw. 1985?- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 1(32)-"special edition", 2(33)-"special edition", 34, 47/s
1990:  no. 88

KURIER WYBORCZY.
Wrocław. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989?:  no. 4

KURS: Niezależny miesięcznik literacki.
Warsaw. 1983- (monthly)
Holdings:
1984:  no. 7, 8
1986:  no. 25 (partial issue only)
1987:  no. 29, 30
1988:  no. 34, 36

LEGIONISTA: Biuletyn MKO KL NSZZ "S" w Pabianicach.
Pabianice. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 12

LICZĄ SIĘ CZYNY: Pismo młodzieży walczącej.
Dolny Śląsk. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 17, 19
1990:  no. 21

MAGAZYN ROBOTNIKA.
Holdings:
1985, no. 1

MAŁA POLSKA: Pismo polowego Archiwum Prasowego (PAP).
Cracow. 1983?- (biweekly/weekly)
Holdings:
1984:  no. 42(78), 49(85), 50(86)
1985:  no. 1(88)-3(90), 5(92), 10(97), 14(101), 16(103), 24(111), 25(112), 30(117)-34(121), 38(125), 47(134), 48(135), 50(137), 51(138)
1986:  no. 1(139)-10(148), 15(153), 16(154), 18(156), 20(158)- 22(160), 33(171)-37(175), 40(178)-52(190)
1987:  no. 1(191), 5(195)-9(199), 13(203), 17(207), 21(211), 41(231), 52(242), 53(243)
1988:  no. 11(258), 14(261), 30(276), 32(278), 34(280), 37(283)
1989:  no. 41(287)

METRUM. ["Pismo jest kontynuacją gazetki o tej samej nazwie, która w latach 1983-1986 ukazywala się jako dwutygodnik"]
Siedlce. 1987- (quarterly)
Holdings:
1987:  no. 1

MIĘDZYMORZE: Pismo sekcji wschodniej PPS.
Warsaw. 1987- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 2/3(3/4)
1989:  no. 5

MIESIĘCZNIK MAŁOPOLSKI: Pismo społeczno-kulturalne.
Cracow. 1983- (monthly)
Holdings:
1983:  no. 3/4
1986:  no. 14
1988:  no. 21

MIGAWKI: Ilustrowany dodatek do GAZETY PODLASKIEJ.
Białystok ? 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

MIS: Pismo studentów uczelni warszawskich przy współpracy NZS UW im. Józefa Piłsudskiego.
Warsaw. 198?- (irregular)
Holdings:
1986? no. 9
1986:  no. 9?,12
1987:  no. 20, 29, 31
1988:  no. 33-35, 38, 41
1989:  no. 50

MŁODA POLSKA: Tygodnik katolicki.
Gdańsk. 1989- (weekly)
Holdings:
1989 no. 4

MOST: Wolne pismo/redagują członkowie NSZZ "S".
Warsaw. 1985- (irregular)
Holdings:
1985:  no. 1
1986:  no.5/6

MOSZCZENICKI INFORMATOR Solidarności: Pismo członków NSZZ "S" KWK "Moszczenica".
Jastrzębie ? 198?- (biweekly?)
Holdings:
1989:  no. 10, 11

MYŚL NIEPODLEGłA: Pismo Polskiej Partii Niepodległościowej.
Warsaw-Vienna-Zurich-London. 19?- (frequency?)
Holdings:
19?:  no. E1W9

MYŚL NIEZALEŻNA: Pismo społeczno-polityczne.
Warsaw. 1981- (irregular)
Holdings:
1983:  no. 5(19) 1984:  no. 1(20)-3(22)
1987:  no. 26/27

NA BIEŻĄCO: Serwis informacyjny Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego.
Opole. 198?- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 4, 6, 7

NAPRZÓD: Pismo Polskiej Partii Socjalistycznej.
Cracow-Bielsko Biała-Kielce-Przemyśl. 19?- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 13

NARODOWIEC: Pismo Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej, Polskiej Partii Narodowej i Polskiego Stronnictwa Narodowego.
Warsaw? 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 2

NASZ GŁOS. Pismo Ruchu Solidarności Młodych .
Białystok . 1982- (frequency?)
Holdings:
1987:  no. 6(54)
1989:  no. 2(66)

NASZ PRZEGLĄD: Biuletyn informacyjny PPS-RD.
Wrocław. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1-3

NASZA: Gazeta Komitetu Obywatelskiego.
Milanowek. 1989?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

NASZA POLSKA: Pismo anty-socjalistyczne.
Warsaw? 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3

NASZE SPRAWY: Pismo Tajnego Komitetu Szkolnego FMW Zespołu Szkół Technicznych Huty im. Lenina.
Nowa Huta. 1988- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 1

NAUCZYCIEL: Pismo oświaty niezależnej.
Poznań. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 4

NEP: Pismo NZS SGPiS.
Warsaw. 198?- (biweekly)
Holdings:
1989:  no. 18

NIEPODLEGŁOŚĆ: Miesięcznik polityczny.
Warsaw-Cracow. 1982- (monthly)
Holdings:
1984:  no. 27, 30-33, 34/35
1985:  no. 39

NIEPODLEGŁOŚĆ: Pismo Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. Obszar II.
Cracow. 1982- (irregular)
Holdings:
1982:  no. 11/12
1983:  no. 13/14
1984:  no. 42
1985:  no. 50
1988:  no. 81/82

NIEPODLEGŁOŚĆ: Pismo LDP "N".
Warsaw. 1982- (monthly)
Holdings:
1986:  no. 6

NIEREGULARNIK X LO W KRAKOWIE: Pismo FMW.
Cracow. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

NIEZALEŻNOŚĆ: Pismo NSZZ "S", Region Mazowsze [from no. 33: Dziennik NSZZ "S", Region Mazowsze].
Warsaw. 1980-1981 (irregular)
Holdings:
1980:  no. 2, 6-11/12
1981:  no. 13, 14, 16, 18, 20, 22-49, 51-99, 102, 105, 108-17, 119- 36, 138-50, 153, 154, 156-68 [last issue], "special supplements" of 22 Mar, 24 Mar, 4(26 Mar)-9(1 Apr)

NSZZ "Solidarność" w Politechnice Warszawskiej. KOMUNIKATY
Warsaw.
Holdings:
1981:  no. 11, 52/83.

NIEZŁOMNI: Pismo studentów Akademii Medycznej.
Warsaw. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1

NOTABENE: Pismo uczniów i absolwentów I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach.
Kielce. 198?- (bimonthly)
Holdings:
1989:  no. 11/12 (special issue)

NOTATNIK POLITYCZNY: Pismo LDP "N".
Lublin. 1988- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 1, 2

NOWA GAZETA: Pismo członków i sympatyków "S".
Warsaw? 1989?- (biweekly)
Holdings:
1989:  no. 1, 5, 7-9, 11, 12

NOWA GAZETA MAZOWIECKA: Studia i materiały. Ośrodek Pracy Politycznej "Sigma"
Warsaw. 198?- (irregular)
Holdings:
(?) no. 4

NOWA KOALICJA (NEW COALITION).
Warsaw. 1985-1989 (irregular)
Holdings:
1985:  no. 1
1986:  no. 2
1987:  no. 3, 4
1988:  no. 5, 6
1989:  no. 7, 8 [last issue]

NOWA LEWICA: Pismo PPS-RD.
Wrocław. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3, (Mar)

NOWOHUCKI BIULETYN Solidarności: Pismo Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "S" Kombinatu Metalurgicznego Nowa Huta.
Nowa Huta. 1988- (weekly)
Holdings:
1988:  no. 8, 15, 17-20
1989:  no. 23, 25-27, 34-37, 40, 51, 53, 55, 58, 60-63, 68, 69

NOWY ZAPIS.
Warsaw. 1982?- (irregular)
Holdings:
1983:  no. 4/5

NSZZ Solidarność. Biuletyn Regionu Częstochowa, do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Częstochowa. 198? (irregular)
Holdings:
1981:  July 29

NURT: Gazeta Ruchu "S" Regionu Świętokrzyskiego.
Kielce. 198?- (irregular)
Holdings:
1987:  no. 12/13

OBECNOŚĆ: Niezależne pismo literackie.
Wrocław. 1983- (irregular)
Holdings:
1986:  no. 13
1987:  no. 19
1988:  no. 23

OBIEG BEZ CENZURY: Pismo dla Klubów Książki Nieocenzurowanej.
Warsaw. 1989- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 1-3
1990:  no. 1/2, 3(6)

OBÓZ.
Warsaw. 198?- (irregular)
Holdings:
1987:  no. 11
1988:  no. 14

OBRAZ: Pismo społeczne Niezależnego Zespołu Solidarnościowego.
Szczecin. 19?- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 1(54), 7/8 (60/61)
1989:  no. 5/6 (70/71)

OBSERWATOR WIELKOPOLSKI: Niezależne pismo członków i sympatyków NSZZ "S".
Poznań. 1981- (irregular)
Holdings:
1981:  no. 1
1983:  no. 65, 71-73
1984:  no. 86
1986:  no. 97, 105, 106
1987:  no. 107-10
1989:  no. 127-33, 135

OJCZYZNA: Katolickie pismo robotnicze.
Gdańsk-Katowice-Warsaw-Wrocław. 1982- (weekly)
Holdings:
1982:  no. 34/35, 40, 45, 46
1985:  no. 7(88), 8(89)

OKIENKO: Niezależne pismo dzieci.
Poland. 1986- (bimonthly?)
Holdings:
1987:  no.7/8
1988:  no. 20

OPCJA: Pismo konserwatywno-liberalne.
Wrocław. 1989- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 0 (Nov)

OPINIA: Pismo ROPCiO.
Warsaw. 1977- (monthly)
Holdings:
1977:  no. 2, 5
1978:  no. 1(9)-3(11), 5(13)-12(20), "special edition" of 3 Jan, 18 Oct
1979:  no. 2(22), 3(23)/4(24)

OPINIA KRAKOWSKA: Pismo KPN. Obszar II.
Cracow. 1982- (monthly)
Holdings:
1987:  no. 33
1988:  no. 40, 41
1989:  no. 43, 46

OPINIA MAŁOPOLSKA: Pismo KPN. Obszar II.
Cracow-Przemyśl. 1985- (frequency?)
Holdings:
1985:  no. 1

OPOZYCJA 88: Pismo niezależnych młodzieżowych środowisk politycznych.
Poland. 1988?- (frequency?)
Holdings:
1988?:  no. 1

ORGAN: Nieregularne pismo satyryczne.
Poland. 1978. (irregular)
Holdings:
1978:  no. 1

ORIENTACJA NA PRAWO: Pismo LDP "N".
Warsaw. 1986- (biweekly)
Holdings:
1989:  no. 36, 37, 39-41, 43, 44, 46-51
1990:  no. 56

ORLIK: Pismo PPN.
Gdańsk-Szczecin. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3, 4

OŚWIATA NIEZALEŻNA: Pismo Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej.
Łódź. 19?- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 32

PARAGRAF: Pismo Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność.
Cracow. 1986- (biweekly/monthly)
Holdings:
1986:  no. 4
1988:  no. 31, 34
1989:  no. 47-50

PLACÓWKA: Niezależny Ruch Chłopski .
Warsaw. 1979- (frequency?)
Holdings:
1979:  no. 5-7

PODLASKI BIULETYN INFORMACYJNY KRĄG: Polskojęzyczne czasopismo ukraińskie na Podlasiu.
Bielsk-Lublin. 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1/2

PODZIEMNA GAZETA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.
Gdańsk. 1982- (irregular)
Holdings:
1986:  no. 32, 33, 35
1987:  no. 36, 37

PODZIEMNY INFORMATOR KATOWICKI: Pismo organizacji SW i NZS.
Katowice. 1983- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 34(5)
1989:  no. 35(1)

POGLĄDY: Biuletyn informacyjny szkół wyższych i instytucji naukowych Łodzi/NSZZ "S" Ziemi Łódzkiej.
Łódź. 1980- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 4-6

POGLĄDY: Pismo społeczno-polityczne.
Warsaw? 1984- (irregular)
Holdings:
1987:  no. 11

POLIBUDA: Pismo NZS Politechniki Gdańskiej.
Gdańsk. 198?- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 6-11

POLITYKA POLSKA.
(?) 1982- (frequency?)
Holdings:
1982 no. 1

PONURACZEK: Biuletyn informacyjny uczniów LO im. J. Słowackiego w Oleśnicy.
Olesnica. 1988- (frequency?)
Holdings:
1988:   no. 1

PO PROSTU BIS: Pismo studenckie.
Cracow. 1980- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 9/10

PORTOWIEC: Pismo NSZZ "S".
Gdańsk. 1980?- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 130
1989:  no. 133

POSTĘP: Kwartalnik Niezależny Ruchu Niepodległości i Samorządu.
Warsaw. 1977- (quarterly)
Holdings:
1977:  no. 1, 2

POZA UKŁADEM. Pismo dziennikarzy prasy podziemnej Trójmiasta
(after Jan 1989: Miesięcznik społeczno-polityczny [SW]).
Gdańsk. 1984- (irregular)
Holdings:
1986?:  no. 9
1989:  no. 2-6, 8-10, "special edition" of Feb, May
1990:  no. 4

PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe].
Poland. 1976- (irregular)
Holdings:
1977:  no. 8, 12
1978:  no. 14, 17, 18, 21-23, 26, 27
1979:  no. 29-34
1980:  no. 40-45

PRACA: Biuletyn Duszpasterstwa Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej.
Warsaw. 1986?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 3(13)

PRĄWORZĄDNOŚĆ - DOKUMENTY: Pismo Komitetu Ochrony Praworządności.
Warsaw. 1985- (frequency?)
Holdings:
1986:  no. 4

PRĄWORZADNOŚĆ: Pismo o prawie i bezprawiu [Organ Komitetu i Funduszu Obrony Praworządności].
Warsaw. 1984- (irregular)
Holdings:
1984:  no.4
1985:  no. 6/7-10/11
1986:  no. 12/13, 15
1987:  no. 16

PROMIENIŚCI: Niezależny dwutygodnik krakowski.
Cracow. 1982- (biweekly)
Holdings:
1984:  no. 4(43), 5(44)
1985:  no. 9(48)/10(49)-13(52)
1986:  no. 12(70), 13(71), 17(75), 1(77)-5(81)
1987:  no. 2(96)-4(98)
1988:  no. 11(105)
1989:  no. 7/8(101/102), 10(121)-12(123), 14(125), 17(128), 18/19(129/30), 1(131), 2/3(132/33)

PRYWATNA INICJATYWA: Gazeta dla przedsiębiorczych .
Katowice. 1989- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 12

PRZEBOJEM: Pismo Młodzieżowego Ruchu Oporu SW.
Katowice. 1988- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 3
1989:  no. 7, 12, 13

PRZEGIĘCIE PAŁY: Organ młodych sabotażystów .
Łódź? 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 3
1989:  no. 6

PRZEGLĄD: Pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja.
Warsaw. 1979- (monthly)
Holdings:
1979:  no. 2

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY: Biuletyn Studenckiej Biblioteki Wydawnictw Niezależnych - NZS UJ.
Cracow. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 001

PRZEGLĄD POMORSKI: Miesięcznik członków i sympatyków NSZZ "S".
Toruń . 198?- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 11

PRZEŚWIT.
Łódź. 1982?- (monthly/bimonthly)
Holdings:
1987:  no. 45

PRZYJACIEL NAUK: Studia z teorii i krytyki społecznej.
Poznań-Wrocław. 1985?- (irregular)
Holdings:
1987:  no. 3/4

PULENTA: Pismo FMW Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych.
Gdynia. 198?- (frequency?)
Holdings:
198?:  no. 3

PULS: Nieregularny kwartalnik literacki.
Łódź-Warsaw. 1977- (irregular)
Holdings:
1977:  no. 1
1978:  no. 2, 3
1978/79:  no. 4/5, 6
1981:  no. 11/12

PUNKT: Wydaje agencja informacyjna SW.
Warsaw? 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

PWA - PRZEGLĄD WIADOMOŚCI AGENCYJNYCH: Pismo "S" Regionu Mazowsze.
Warsaw. 1984- (weekly)
Holdings:
1985:  no. 13, 19,20,23, 24, 31-33
1986:  no. 1, 3-42
1987:  no. 1-7, 9-15, 21, 22, 24, 26-30, 36-38
1988:  no. 2-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17-19, 23, 31, 34, 36, 38, 40, 42
1989:  no. 1-4, 6-9, 11, 13-20, 22-31, 33-34, 38-41, 43-46, 48

REGION: Dwutygodnik RKW NSZZ "S" Dolny Śląsk.
Wrocław. 1987- (biweekly)
Holdings:
1989 no. 31, 33

RES PUBLICA.
Warsaw. 1979- (quarterly?)
Holdings:
1979:  no. 4
1980:  no. 5
1981:  no. 8

REWOLTA: Nieregularny brukowiec warszawskich anarchistów.
Warsaw. 1989- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 1(1)

RIS: Regionalny Informator "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Katowice? 1982- (monthly)
Holdings:
1987:  no. 7(115)/8(116)

RMS: Pismo Ruchu Młodzieży Solidarnej.
Sulechow. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3

ROBOTNIK.
Warsaw. 1977- (irregular)
Holdings:
1980:  no. 68/69-72
1981:  no. 73, 76,77, 78 1984:  no. 63.77

ROBOTNIK: Centralne pismo PPS.
Warsaw. 198?- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 134, 136-39
1989:  no. 140, 142-45

ROBOTNIK: Pismo łódzkiej organizacji PPS.
Łódź. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 5-7

ROBOTNIK: Pismo współpracujące z NSZZ "S" Regionów Mazowsze, Małopolska, Świętokrzyski, Jelenia Góra.
Warsaw. 1977- (irregular)
Holdings:
1977:  no. 1-3, 5-7
1978:  no. 8, 10, 13, 15
1981:  no. 76,77-78

ROBOTNIK POLSKI: Organ KPN. Obszar II.
Cracow. 1985- (frequency?)
Holdings:
1985:  no. 4

ROCZNIK PODKOWIAŃSKI: Pismo Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu.
Podkowa Leśna. 1986- (annual)
Holdings:
1986:  no. 1

ROZWAGA I SOLIDARNOŚĆ: Pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ "S" w Stoczni Gdańskiej.
Gdańsk. 1981- (irregular)
Holdings:
1981:  no. 14
1988:  no. 7(79), 8(80), 103, 104, 107, 108
1989:  no. 109-11

RZECZPOSPOLITA: Pismo Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu.
Warsaw. 1979- (frequency?)
Holdings:
1979:  no. 5

SALUT: Nieregularnik miłośników psychozy maniakalno-depresyjnej.
Poznań. 19?- (irregular)
Holdings:
1990:  no. 1

SALWA: Pismo Frontu Wyzwolenia Społecznego.
Warsaw. 19?- (frequency?)
Holdings:
1990:  no. 4

SAMOOBRONA POLSKA: Pismo Polskiego Komitetu Obrony Życia Rodziny i Narodu.
Warsaw. 1978- (irregular)
Holdings:
1979:  no. 1(8)

SAMORZĄDNY PRZEMYŚL: Biuletyn przemyskiego Komitetu Obywatelskiego.
Przemyśl. 19?- (frequency?)
Holdings:
1990:  no. 2

SAMOSTANOWIENIE: Kwartalnik polityczny.
Warsaw. 1985- (quarterly)
Holdings:
1989:  no. 9

ŚCIEŻKA: Pismo prywatne.
Cracow. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989 no. 5

SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ.
Wrocław. 198?- (monthly)
Holdings:
1988:  (Nov, Dec)
1989:  (Feb-Nov, Mar-addendum)
1990:  (Jan)

SERWIS GDAŃSKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ "S".
Gdańsk. 198?- (weekly)
Holdings:
1989:  no. 10-18

SERWIS INFORMACYJNY Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy Uniwersytecie A. Mickiewicza.
Poznań. 1981- (irregular)
Holdings:
1981:  no. 8, 13-15, 19-21, 24-27, 29-31, 34, 37-47, 62-65, supplement no. 3, 5, 10-15, 17, 23, 24, informator no. 4

SERWIS INFORMACYJNY Komisji Zakładowej NSZZ "S" Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cracow. 1981- (irregular)
Holdings:
1981:  no. 8-12, 15

SERWIS INFORMACYJNY Regionalnego Komitetu "S" Małopolska.
Cracow. 1982- (irregular)
Holdings:
1985:  no. 3(98)

SERWIS INFORMACYJNY Społecznego Komitetu Nauki.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 79, 81, "special edition" of May

SIEDEMNASTKA: Pismo uczniów XVII LO im. A. Frycza-Modrzewskiego.
Warsaw. 1987- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 11

SIGNUM: Pismo wychodzi przy współpracy z Ruchem WiP.
Poznań? 19?- (frequency?)
Holdings:
19?:  no. 2

SIS - Serwis Informacyjny "S".
Warsaw? 198?- (weekly?)
Holdings:
1988:  no. 5, 9
1989:  no. 18, 25, 29

ŚLĘŻAŃSKIE HARCE: Pismo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Wrocław. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  "special edition" of Apr

SŁOWA. Wydaje SW.
Białystok -Cracow-Warsaw. 1987- (frequency?)
Holdings:
1987 no. 1
1988 no. 4

SŁOWO: Kwartalnik.
West Berlin
Holdings:
1989 no. 6

SŁOWO I CZYN: Pismo rolników.
Poland. 1987- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 8

ŚMIELEJ.
Cracow? 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  (22 Feb)

SMiS - Stalowowolski Miesięcznik Solidarności - Gazeta Ruchu.
Stalowa Wola. 198?- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 13

SOLIDARNI: Przedwyborcza jednodniówka Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego
(after no. 3 1985: Nieregularne pismo Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego).
Bielsko-Biała. 1985- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 33

SOLIDARNOŚĆ: Pismo MKS NSZZ "S" Regionu Gdańskiego.
Gdańsk. 1980- (irregular)
Holdings:
1981:  no. 9(39), 10(40), 14(44), 16(46)-18(48), 22(52), 23(53), 26(56), 28(58)
1984:  no. 4(106), 14(116)-16(118)
1985:  no. 23/24(125/26), 25(127), 26/27(128/29), 9(136), 10(137), 12(139), 13(140), 20/21(147/48)-24/25(151/52)
1986:  no. 2(154)-4(156), 11(163)
1987:  no. 2(168), 6(172)-18(182)/19(183)
1988:  no. 1/2(187/188)-7/8(193/194), 13(199)-20(206), 23(209), 26/27(211/212), 28(213)
1989:  no. 1(216)-4/5(219/220), 8/9(223/224), 10/11(225/26), 13(228)-15/16(230/231)
1990:  no. 1(243)-4(246)

SOLIDARNOŚĆ: Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" Woj. Kaliskiego.
Kalisz. 1980? (irregular)
Holdings:
1981:  no. 9

SOLIDARNOŚĆ: Strajkowy biuletyn informacyjny.
Gdańsk. 1980- (daily or more frequently)
Holdings:
1980:  no. 3 (25 Aug)-5 (26 Aug), 20(29 Aug)

SOLIDARNOŚĆ: BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ Rolników Indywidualnych.
Gdańsk. 19?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 4

SOLIDARNOŚĆ DOLNOŚLĄSKA: Pismo MKZ NSZZ "S" we Wrocławiu.
Wrocław. 1980- (weekly?)
Holdings:
1980:  "special supplement" of 24 Oct 1981:  no. 20/34

SOLIDARNOŚĆ DOLNOŚLĄSKA: Pismo SW, Oddział Dolny Śląsk.
Wrocław. 198?- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 20
1986:  no. 10, 11, 13, 14, 18, 23
1987:  no. 24, 26, 28, 30, 33-35
1989:  no. 60, 61, 63-65, 70-72, 74

SOLIDARNOŚĆ ELWRO: Pismo NSZZ "S" (Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarow).
Wrocław. 1981?- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 2(198), 5(201)

SOLIDARNOŚĆ HUTNIKÓW: Biuletyn informacyjny Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "S" Kombinatu Metalurgicznego Kraków - Nowa Huta.
Nowa Huta. 1986- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 30

SOLIDARNOŚĆ JELENIOGÓRSKA: Dwutygodnik TZR NSZZ "S" i Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych "S".
Jelenia Gora. 198?- (biweekly)
Holdings:
1989:  no. 7, 8

SOLIDARNOŚĆ LESZCZYŃSKA: Pismo TZR NSZZ "S".
Leszno. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988 (Dec)

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYCHODZKA.
Międzychód. 198?- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 6

SOLIDARNOŚĆ MŁODYCH: Pismo niezależnych środowisk młodzieżowych.
Gdańsk. 198?- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 4

SOLIDARNOŚĆ NAUCZYCIELSKA: Pismo pracowników oświaty i wychowania/NSZZ "S" Regionu Środkowo-Wschodniego.
Lublin. 1982- (monthly/bimonthly)
Holdings:
1983:  no. 9, 18, 19
1984:  no. 23, 29
1985:  no. 34, 35, 40, 41
1987:  no. 56-58, 62/63
1988:  no. 68, 76
1989:  no. 78

SOLIDARNOŚĆ NAUCZYCIELSKA: Wolny Głos Nauczycielski.
Wrocław. 1982- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 67
1989:  no. 71, 72

SOLIDARNOŚĆ - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Ostrowiec Świętokrzyski. 198?- (frequency?)
Holdings:
1985:  no. 3 (May)

SOLIDARNOŚĆ PW: Pismo OZ NSZZ "Solidarność ." w Politechnice Warszawskiej.
Warsaw. 198? (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 6/7, 8/9

SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA: Pismo NSZZ "S" Region Podbeskidzie.
Bielsko-Biała. 1980- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 118, 124

SOLIDARNOŚĆ PODZIEMNA.
Warsaw. 1982?- (weekly/biweekly)
Holdings:
1982:  no. 51, 52, 54

SOLIDARNOŚĆ PODZIEMNA: Pismo "S" w Przedsiębiorstwach Budownictwa Kolejowego (PBK) i w Przedsiębiorstwach Robót Kolejowych (PRK).
Poland. 1983- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 1(72)-4(75), 8(79), 9(80)

SOLIDARNOŚĆ RADIA I TELEWIZJI. Pismo członków NSZZ "S"
PRiTV
. Warsaw? 1981- (monthly)
Holdings:
1985:  no. 2(36)
1986:  no. 5/6(39/40)-12/13
1987:  no. 14/15-17
1989:  no. 28

SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW: Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników.
Poland. 1982- (irregular)
Holdings:
1985:  no. 3(25)
1986:  no. 1(26), 3(28)-4(20)

SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW: Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Wydanie dolnośląskie/Wydaje i współredaguje Agencja Informacyjna SW.
Poland. 1982- (irregular)
Holdings:
1986:  no. 4 1987 no. 1/2(30/31), 3/4(32/33)

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA.
Konin. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 3

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Biuletyn informacyjny NSZZ "S".
Pruszków? 1984- (irregular)
Holdings:
1984:  no. 2

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Biuletyn organizacji SW Jastrzębie Zdrój.
Jastrzębie . 1989- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1-4, 6, 7

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Dwutygodnik SW H. Cegielski.
Poznań. 198?- (biweekly)
Holdings:
1988:  no. 14
1989:  no. 7(27), 9(29)

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Gazetka uliczna.
Szczecin. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989 no. 3

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Gazetka uliczna organizacji SW.
Wrocław. 198?- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 5, 7
1989:  no. 10-12

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Informator SW Opole.
Opole. 198?- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 4

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Niezależny biuletyn NSZZ "S" Regionu Łódzkiego.
Łódź. 1982?- (frequency?)
Holdings:
1986:  no. 1(56)
1988:  no. 97/98, 100
1989:  no. 103

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Pismo organizacji SW. Dwutygodnik. Wydanie A.
Wrocław. 1982- (biweekly)
Holdings:
1983:  no. 17(47), 18(48, 33(63), 35(65)-37(67), "special issue: Nasza wizytówka"
1984:  no. 1(65), 4(71), 7(74), 9(76)-11(78), 20(87), 21(88), "special issue: Lista więźniów"
1985:  no. 4(97), 5(98), 10(103), 22(115), 24(117), 26(119)
1986:  no. 1(120)-3(122), 7(126), 8(127), 10(129)-22(141), "special issue" 11 Nov
1987:  no. 1(145)-20(164), 22(166), 25(169)
1988:  no. 1(170), 3(172)-7(176), 10(179), 12(181)-18(187), 20(189)- 23(192), 26(195)
1989:  no. 1(196)-4(199), 14(209), 16(211), 18(213)- 20(215), 23(218), 26(221)-28(223)
1990:  no. 1(224)-3(226), 8(231)

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Pismo organizacji SW. Tygodnik, Wydanie B.
Gdańsk? 198?- (weekly)
Holdings:
1989:  no. 13(208)

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Pismo organizacji SW Grupa Stoczni im. Komuny Paryskiej.
Gdynia. 198?- (biweekly/monthly)
Holdings:
1988:  no. 19-21, 23, "special issue" of 30 June
1989:  no. 24-26, 28-36, 40-42

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Pismo organizacji SW, Oddział Poznań.
Poznań. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. ?

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Pismo organizacji SW, Oddział Trójmiasto.
Gdańsk? 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 32, 34, July
1989:  no. 36, 38-44, 46-51, 54-59, "special edition" of 2 Feb, 24 May-7 June, 17 Dec
1990:  no. 60, 74

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Pismo SW, Oddział Jastrzębie -Rybnik.
Jastrzębie -Rybnik. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 13, 15

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Pismo SW, Oddział Kraków.
Cracow. 198?- (weekly)
Holdings:
1989:  no. 3(127), 9(134), 11(136), 12(137)
1990:  no. 1(139)

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Pismo warszawskiego Wydawnictwa SW.
Warsaw. 198?- (monthly?)
Holdings:
1988:  (July)

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Tygodnik.
Poznań?-Wrocław ? 1981?- (weekly)
Holdings:
1990:  no. 16, 19(235)-22(238), 25(241), 37(253)

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: Tygodnik organizacji SW, Oddział Poznań.
Poznań. 1982?- (weekly)
Holdings:
1985:  no. 9(36), ?(20 Oct)
1986:  no. 53/54-57
1988:  no. 25(104), 26(105), 30(109)
1989:  no. 3(114)-5(116), 7(118), 10(121)-14(125), 17(128), 18(129), 20(131), 1(132)-26/27(137/138), 31(142)-33(144), 38(149)-40(151), 42(153)-48(159)/49(160)
1990:  no. 1(161)-4(167), 6(166), 7(167), 10(170)/11(171), 12(172), 15(175)

SOLIDARNOŚĆ WIEJSKA.
Warsaw. 198? (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 6

SOLIDARNOŚĆ ZIEMI PUŁAWSKIEJ: Biuletyn NSZZ, Region Puławy.
Puławy. 1980- (irregular)
Holdings:
1981 no. 23(31),54(62), 57(65)

SOLIDARNOŚĆ ZIEMI ŻAROWSKIEJ.
Żarów. 198?- (frequency?)
Holdings:
1990:  no. 10

SPECTATOR.
Warsaw. 1982- (quarterly)
Holdings:
1983:  no. 5 (summer)
1983:  no. 5 (summer)
1984:  no. 10 (winter)
1985/6:  no. 12 (winter/spring)

SPOJRZENIA PRZEMYSKIE.
Przemyśl. 1989- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 1

SPOTKANIA: Niezależne pismo młodych katolików.
Warsaw-Lublin-Cracow. 1977- (quarterly)
Holdings:
1977:  no. 1
1978:  no. 3-5
1979:  no. 6, 8, 9
1980:  no. 10, 12/13
1981:  no. 15
1982:  no. 17, 18
1983:  no. 21/22
1984:  no. 27/28

SPRAWA: Pismo Okręgu Warszawskiego Polskiej Partii Niepodległościowej.
Warsaw. 198?- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 16, 17

ŚRODOWISKO: Miesięcznik NSZZ "S" przy Uniwersytecie A. Mickiewicza.
Poznań. 1980- (monthly)
Holdings:
1980:  no. 1
1981:  no. 2(4)-4(6), 6(8)

STRAŻA: Kamiennogórski organ RMN.
Kamienna Góra. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  (23 Jan)

STRYCH KULTURALNY: Pismo literacko-artystyczne.
Przemyśl. 198?- (frequency?)
Holdings:
1990:  no. 3

STRZELEC. Magazyn FMW.
Chojnice. 19?- (frequency?)
Holdings:
19?:  no. 1

ŚWIADECTWO: Pismo kulturalne grupy młodzieżowej im. A. Szomańskiego.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

ŚWIADECTWO: Pismo społeczne chrześcijań.
Bydgoszcz. 1987- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 11(13), 12(14)
1989:  no. 1(15)

ŚWIADOMOŚĆ: Organ Polskiego Frontu Narodowego.
Poland. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989 no. 2

ŚWIAT: Magazyn polityczny, społeczny, kulturalny.
Cracow. 1989- (biweekly)
Holdings:
1989:  no. 1-5, 7-10, 12, 13, 15

ŚWIT NIEPODLEGŁOŚCI: Pismo grupy Młodzieżowej im. A. Szomanskiego afiliowanej przy KPN.
Warsaw. 1986- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 20

SYGNAŁ: Niezależne pismo studenckie.
Cracow. 197?- (frequency?)
Holdings:
1978:  no. 2

SZANIEC: Pismo młodzieży Polskiej Partii Niepodległościowej.
Gdańsk. 1989?- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 1, 2

SZKICE: Pismo poświęcone problemom artystycznym i społecznym.
Warsaw? 1984- (quarterly?)
Holdings:
1987:  no. 5
1988:  no. 8

SZTUMSKA Solidarność: Pismo społeczno-kulturalne.
Sztum. 1988- (frequency?)
Holdings:
1990:  no. 2(47)

TORUŃSKI INFORMATOR Solidarności: Biuletyn informacyjny Prezydium RKK NSZZ "S".
Toruń . 1982?- (weekly)
Holdings:
1989:  no. 12(229), 14(231), 20(237), 21(238), 24(241), 26(243)-28(244)

TU TERAZ: Pismo oświaty niezależnej.
Warsaw. 1982- (monthly)
Holdings:
1984:  no. 31
1985:  no. 35, 41
1986:  no. 43-45
1987:  no. 62
1988:  no. 64, 72
1989:  no. 74-76

TYGODNIK BIAŁOSTOCKI: Pismo członków i sympatyków "S".
Białystok . 198?- (weekly)
Holdings:
1989:  no. 4

TYGODNIK BIURA INFORMACJI PRASOWEJ KKP NSZZ Solidarność (BIPS).
Gdańsk. 1981- (weekly)
Holdings:
198:  no. 4, 9

TYGODNIK KATOWICKI: Pismo NSZZ "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Katowice. 1981- (weekly)
Holdings:
1981:  no. 4

TYGODNIK MAZOWSZE.
Warsaw. 1982-89 (weekly)
Holdings:
1982:  no. 21, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37
1983:  no. 39, 41, 48, 49/50, 54, 59-61, 63, 64, 69-71
1984:  no. 73, 74, 78, 80-88, 87, 88, 91, 92, 97-102, 104-10
1985:  no. 111-23, 126-130, 128, 130, 132-35, 137-51
1986:  no. 152-92, special no. 28 June 1986
1987:  no. 193-232
1988:  no. 238-241, 245-247, 265

TYGODNIK Solidarność
Warsaw. 1981 (weekly)
Holdings:
1981:  nos. 2-37

TYGODNIK WOJENNY: Pismo NSZZ "S" Regionu Mazowsze.
Warsaw. 1982?- (weekly)
Holdings:
1982:  no. 16, 19, 27, 28, 30, 34-38, 41, 42, 44/46
1983:  no. 49, 62, 63, 68, 69, 71
1984:  no. 75-78, 82,84, 85/86, 92-94, 96-100, 102-04

UCZEŃ POLSKI: Niezależne pismo młodzieży szkolnej.
Warsaw. 1979- (monthly)
Holdings:
1979:  no. 1

UNIVERSITAS: Pismo pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cracow. 198?- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 6(15)/7(16)

USKOK: Biuletyn informacyjny Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "S" ZG "Lubin".
Lubin. 19?- (frequency?)
Holdings:
19?:  no. 7/8

VACAT: Miesięcznik społeczno-polityczny.
Warsaw. 1982- (monthly)
Holdings:
1983:  no. 8/9
1984:  no. 14
1985:  no. 30-33
1986:  no. 37, 38
1989:  no. 46

VADE MECUM: Pismo grupy niepodległościowej.
Wrocław -Cracow. 198?- (monthly)
Holdings:
1990:  no. 14

VICTORIA. Pismo ELWRO, FAT, FADROMA, HUTMEN / MKK NSZZ "S" Grabiszynek.
Wrocław. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 108

W POPRZEK: Biuletyn Warszawskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 19

W ZAWIESZENIU: Biuletyn Ruchu Niepodległej Polski.
Bad Segeberg. 198?- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 6

WACEK: Pismo FMW.
Gdynia. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 4

WARSZAWIANKA: Pismo warszawskiej organizacji PPS.
Warsaw. 198?- (monthly)
Holdings:
1988:  no. 1, 2
1989:  no. 6, 12

WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE: Pismo członków i sympatyków NSZZ "S".
Wałbrzych. 198?- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 2, 3
1989:  no. 9, 14

WEZWANIE: Niezależne pismo literackie.
Warsaw? 1982?- (irregular)
Holdings:
1982:  no. 4
1987:  no. 12

WIADOMOŚCI: Tygodnik NSZZ "S" Regionu Mazowsze.
Warsaw? 1981- (weekly)
Holdings:
1983:  no. 34(84)
1984:  no. 17(109), 22(114), 27(119), 32(124)-34(126), 37 (129)
1985:  no. 4(133)-6(135), 12(141), 15(144), 28(157), 30(159)-37(166), 39(168)-44(173)
1986:  no. 1(175)-16(190), 14(188)-16(190), 19(193), 22(196)-27(201), 31(205), 33(207), 38(212), 39(213), 41(215)
1987:  no. 1(221), 3(223), 4(224), 6(226), 7(227), 26(246)-29(249), 31(251)-44(264)
1988:  no. 2(266)-5(269), 9(273), 23(287), 33(299), 40(306)
1989:  no. 10(321), 13(324), 17(328), 19(330), 20(331)-22(333), 26(337)-30(341), 35(346), 37(348), 39(350), 40(351)

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE: Pismo organizacji SW.
Wrocław. 1982- (weekly)
Holdings:
1988:  no. 221, 224
1989:  no. 234, 235, 237, 238, 241, 242

WIADOMOŚCI DNIA. Pismo Ośrodka Badań Społecznych i Biura Informacyjnego NSZZ "S" Regionu Mazowsze.
Warsaw. 1980- (daily)
Holdings:
1981:  no. 55-57, 65, 67, 69, 76, 77, 100,113-15, 117, 118, 121-31, 134, 135, 137, 139, 140, 142-82, 164-82, 185, 187, 189, 217, 231-35, 237-243, 246, 247

WIADOMOŚCI KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRZY STOCZNI PÓŁNOCNEJ IM. BOHATERóW WESTERPLATTE.
Gdańsk. 1980- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 37(62), 38(63)

WIADOMOŚCI KRAKOWSKIE: Pismo Ruchu NSZZ "S".
Cracow. 1980- (irregular)
Holdings:
1981:  no. 20, 21

WIADOMOŚCI WOJENNE.
Lódz. 198?- (frequency?)
Holdings:
  1984 no. 18(125)

WIARUS: Organ Kombatantów NSZZ "Solidarność".
Gdańsk. 1981- (frequency?)
Holdings:
1981:  no. 4 (June/July)

WIATR OD MORZA: Miesięcznik Sekcji Wychowania i Oświaty "S".
Gdańsk. 1980- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 5

WIELKA GRA: Młodzieżowe pismo oświaty niezależnej.
Warsaw. 1987- (monthly)
Holdings:
1989:  no. 14

WIEŚCI: Wydaje Agencja Ludowa "S".
Poland. 198?- (bimonthly?)
Holdings:
1989:  (Feb/Mar)

WiS - Wolni i Solidarni: Pismo organizacji SW Oddział Katowice.
Katowice. 1982- (biweekly)
Holdings:
1989:  no. 32-34

WŁAŚCIWY TOR: Pismo KZ NSZZ "S".
Poznań. 198?- (frequency?)
Holdings:
1988:  no. 2

WOLA: Pismo MKK.
Warsaw. 1982- (weekly)
Holdings:
1982:  no. 38, 41, 42
1983:  no. 1(43)-10(52), 15(57)-21/22(63/64), "special edition" of 16 June
1984:  no. 3(86), 4(87), 15(98), 17(100)-20(103), 32(115), 34(117), 35(118), 37(120)-43(126)
1985:  no. 2(128), 3(129), 5(131)-9(135), 12(138), 20(146), 27(153), 28(154), 33(159), 38(164), 40(166)
1986:  no. 1(167)-15(181), 16(182), 19(185), 29(195), 32(198), 39(205), "special edition" of 1 May
1987:  no. 8(214), 12(218), 20(226), 25(231), 27(233)
1988:  no. 14(251), 23(260), 25(262)
1989:  no. 4(267), 6(270)-9(273), 12(276), 14(278), 16(280), 17(281), 19(283), 20(284)

WOLNA MYŚL: Pismo społeczno-polityczne środowisk akademickich.
Gdańsk-Sopot-Gdynia. 1983- (frequency?)
Holdings:
1987:  no. 19
1988:  no. 1(20), 2(21)
1989:  no. 4(24)

WOLNA POLSKA: Pismo Grupy Młodych SW.
Wrocław. 1982- (biweekly)
Holdings:
1988:  no. 76
1989:  no. 82-84

WOLNE SŁOWO: Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Toruń .
Toruń . 1981- (daily?)
Holdings:
198:  no. 20

WOLNE SŁOWO: Pismo ROPCiO.
Kalisz-Wrocław -Zduńska Wola. 1979- (frequency?)
Holdings:
1980:  no. 16

WOLNE SŁOWO: Tygodnik NSZZ "S" Regionu Toruńskiego.
Toruń . 198?- (weekly)
Holdings:
1989:  no. 4(137), 6(139), 13(146), 17(150), 19(152), 20(153)

WOLNOŚĆ: Biuletyn informacyjny KZ NSZZ "S", KWK "Jastrzębie" i KWK "Krupiński".
Jastrzębie ? 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 14, 17

WOLNOŚĆ: Pismo organizacji SW.
Łódź. 198?- (biweekly?)
Holdings:
1988:  no. 2, 3
1989:  no. 6, 8/9, 10

WOLNY GŁOS URSUSA.
Warsaw. 1982- (biweekly?)
Holdings:
1984:  no. 50-52, 54, 56, 58-62
1985:  no. 63-65, 70-71
1986:  no. 97
1987:  no. 99
1988:  no. 122, 123
1989:  no. 129, 132, 133, 135-137

WOLNY WYBÓR: Przegląd prasy konserwatywno-liberalnej.
Cracow. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 2

WPROST: Pismo młodych .
Warsaw. 198?- (frequency?)
Holdings:
1987:  no. 3

WRZOS: Biuletyn informacyjny SW.
Będzin-Czeladź-Dąbrowa Górnicza-Sosnowiec-Zawiercie. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1, 2, 4

WYBÓR: Pismo o sprawach kultury [SW].
Poland. 1984- (irregular)
Holdings:
1988:  no. 21

WYBÓR: Pismo przyjaciół "S".
Gliwice. 1988- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 1-4/5

WYDARZENIA: Międzyszkolny serwis informacyjny.
Warsaw. 198?- (biweekly?)
Holdings:
1989:  no. 18

WYZWOLENIE: Niezależny miesięcznik polityczny.
Warsaw? 1984- (monthly)
Holdings:
1986:  no. 2(17)
1988:  no. 3(24)
1989:  no. 26

Z DNIA NA DZIEŃ: Serwis informacyjny NSZZ "S" Regionu Dolny Śląsk.
Wrocław. 1981- (weekly/biweekly)
Holdings:
1983:  no. 16(275), 19(278), 21(280)
1984:  no. 28(333), 36(338), 38(340)
1985:  no. 2(346), 4(348), 11(355), 14(358), 23(367), 25(369), 39(383), 42(386)-44(388)
1986:  no. 1(390)-7(396), 10(399), 11(400), 16(405)-18(407), 20(409), 23(412)-32(421)
1987:  no. 2(426), "special edition" of 3 Mar
1988:  no. 20(476), 22(478), 23(479)
1989:  no. 7(489)-9(491), 12(494), 15(497)-17(499), 20(476), 22(478), 23(479), 34(516),
1990:  no. 35(517)

ZAMEK.
Poland. 198?- (monthly?)
Holdings:
1989:  (Feb)

ZAPIS: Kwartalnik literacki.
Warsaw. 1977- (quarterly)
Holdings:
1979:  no. 12
1980:  no. 13-16
1981:  no. 17, 18

ZESZYTY NIEZALEŻNEJ MYŚLI LEKARSKIEJ: Pismo Społecznej Komisji Zdrowia.
Warsaw. 1984- (quarterly)
Holdings:
1984:  no. 2
1987:  no. 12
1988:  no. 15

ZESZYTY SAMOKSZTAŁCENIOWE. Pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej.
Gorzow Wielkopolski. 1986- (frequency?)
Holdings:
1986:  no. 1

ZESZYTY WOLNYCH ZWIĄZKOW ZAWODOWYCH.
Gdańsk. 1988?- (monthly?)
Holdings:
1988:  no. 1

ZIELONOGÓRSKI SERWIS INFORMACYJNY "S".
Zielona Góra. 1981?- (monthly?)
Holdings:
1981:  no. 9

ZIEMIA KŁODZKA: Pismo mieszkańców regionu.
Nowa Ruda. 198?- (monthly?)
Holdings:
1989:  (Nov)

ZMIANY: Demokracja, samorządność, gospodarka
Warsaw. 1989-
Holdings:
1989 no. 20-27, 29, 30, 32-35
1990:  no. 1, 2

ŻOŁNIERZ POLSKI: Czyli jak i o co walczyć.
Poland. 198?- (frequency?)
Holdings:
198?:  no. 3

ŻOŁNIERZ SOLIDARNY: Pismo dla żołnierzy zawodowych LWP.
Poland. 198?- (frequency?)
Holdings:
1989:  no. 1?, 2

ZOMORZĄDNOŚĆ: Pismo NSZZ "S", Koło Oporu Społecznego 241, Region Małopolska.
Cracow. 1982- (weekly?)
Holdings:
1987:  no. 142, 144
1988:  no. 156, 157
1989:  no. 168

ZWROT. Informator SGPiS Solidarność
Warsaw. 1981?- (monthly)
Holdings:
1981:  no. 4(8) "special edition," 5(9)-10(14)

ŻYCIE UCZELNI: Dodatek samowolny NZS AM Wrocław .
Wrocław. 198?- (monthly?)
Holdings:
1989:  no. 4

ŻYWIĄ I BRONIĄ: Centralne Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników (OKOR).
Warsaw? 1983- (irregular)
Holdings:
1989:  no. 1


Return to Contents

  Top of Page Top of Page
  Home >> Periodicals >> Polish Press
  The Library of Congress >> Researchers
  July 22, 2016
Legal | External Link Disclaimer

Contact Us:  
Ask a Librarian